Zprávy

12.12.2023
Složka „Měřidla“ je opět plně funkčí.Změnil jsem protokol programů z HTTP na HTTPS které má lepší zabezpečení ve většině prohlížečů.

9.12.2023
Dnes došlo k aktualizaci prohlížeče od společnosti Edge a touto příčinou přestala fungovat složka „Měřidla“ a proto se data nezobrazují.Tento problém už nastal i u Googlu asi před 2 měsíci.Je tak možné tyto měřidla zobrazit v prohlížeči Firevox.Problém bude zřejmě mezi šablonou na servru a prohlížečem v jejich kompatibilitách.Pokud se v příštím roce nic nezmění,tato složka bude smazána.

2.12.2023
Dne 1.1.2024 v čase 0:15 dojde ke krátkému výpadku.Bude smazán počítač a program který zobrazuje údaje na webu.Nainstalován tak bude zcela znovu a proto některé grafy se budou rozjíždět postupně.Nakonec bude doplněna historie.

2.4.2023
Složka Tablet počasí byla zrušena a nahrazena jinou, pod názvem Nová měřidla.Zrušen tak byl odkaz i na stránku Weather Wizz.Při kliknutí na měřidla se zobrazí denní graf.

26.3.2022
Dnes krátce po 18 hodině byla spuštěna webová kamera s online vysíláním.

1.3.2022
Od 13.3 bude nově spuštěna webová kamera ve 4K rozlišení,a snímač měření kvality ovzduší.(pokud nenastane nějaký problém).

30.12.2021
Na žádost mnoho uživatelů byla obnovena složka Tablet počasí.Jedná se o odkaz přímo na web kam jsou zasílána data z Meteostanice.

12.12.2021
Složka WeatherWizz (Tablet Počasí) byla ukončena z důvodů náročnosti na procesory v počítačích.

4.12.2021
Od Ledna 2022 se bude zobrazovat Vítr ve všech tabulkách včetně Historie místo metry za sekundu, kilometry v hodině.

5.10.2021
Nově byl přidán do spodního menu odkaz na panel s názvem „Tablet Počasí“ který si můžete zobrazit na tabletu nebo v jiných zařízeních.Data se nezobrazí v prohlížeči Explorer.Používejte Google Chrome s Aut.překladačem.Aktualizace dat jsou přímo ze stanice v časovém odstupu 5 vteřin.

8.2.2021
Bylo zrychleno načítání dat z 10 na 1 minutu ve složce „Přehled v tabulce“.Není tudiž nutné aktualizovat prohlížeč.Obnovení stránky je automatické.

11.1.2021
Dnes krátce po půlnoci společnost Adobe zablokovala na věky věků svůj plugin ve všech prohlížečích v systémech Windows.Tudiž i složka WDL-old byla smazána.

8.1.2021
Podle webového analyzátoru stále někdo navštěvuje již víc jak měsíc zrušenou složku WD panel.Tato tabule již nebude k dispozici protože takto velký a upravený panel dělal v počítači problém.

28.11.2020
Od 1.1.2021 dojde ke změnám na webu a to v několika bodech.Budou zrušený složky Počasí Data a její podsložky a také Ostatní grafy.Na úvodní stránce budou zrušeny měřidla jejikož společnost Adobe Flash Player ukončuje svou činnost k 31.12 2020.Více informací ( zde ).je docela možné že starý systém Windows-7 bez podpory aktualizace tyto měřidla bude zobrazovat v prohlížeči Internet Explorer delší dobu,a proto bude vytvořena nová složka pod názvem „WDL-old“.Nově bude vytvořena složka „Měřidla“ se systémem měření ve formátu HTML-5.Dále bude nová složka „Ostatní“ kde bude vše co bude smazáno ve složce „Počasí Data“a další nová složka „Přehled v tabulce“.Tato tabulka bude pouze v anglickém jazyce,a tudiž doporučuji jí otevírat v Google chrome s aut.překladačem.

23.5.2020
Dnes byla opět spuštěna stanice do běžného chodu.Firma zareagovala okamžitě a zakoupila zcela nový přístroj.Za rychlou reakci tímto firmě děkuji 🙂

19.5.2020
Dnes krátce po 14 hodině došlo při výkopových pracích k nedbalosti bagristy,a ten svou neopatrností zachytil lopatou o meteostanici která byla úplně zničena.Tato událost se bude řešit přímo s firmou a to okamžitě.Termín kdy stanice bude v provozu zatím není znám,vše záleži na komunikaci s firmou kdy a jak uhradí vzniklou škodu.Je možné že do dvou nebo třech týdnů by to mohlo být vyřešeno,ale také se to může protáhnout na dva nebo více měsíců.

28.3.2020
Dnes bylo instalováno nové čidlo pro měření teploty a vlhkosti ve výšce 5 cm nad zemí.Průběh měřených hodnot můžete sledovat na úvodní stránce, Půdní a přízemní Stanice.

2.12.2019
Zdá se že čidlo pro měření přízemní teploty je nějak poškozeno a neměří správné hodnoty.Tento problém bude vyřešen na jaře.

17.6.2019
Dnes bylo vyměněno čidlo teploty a vlhkosti za nejnovější model který má menší toleranci nepřesnosti a to v celém svém rozsahu měření.K tomu byla dána nová vysílací jednotka s nejnovějším softwarem pro měření teploty,vlhkosti,srážek,solaru,uv a větru.Rovněž došlo k výměně srážkového mechanismu za nový z důvodů prasknutí spínacího relé.Bohužel již s tímto novým mechanismem už nebude rozlišení na 0.1mm srážek ale bude zachován originál na 0.2mm.

20.4.2019
Složka Webfiles byla zrušena v horním menu odkazů.Grafy se tak přemístili do složky ostatní grafy ve spodním menu.

21.1.2019
Dnes byl konečně vyměněn starý Anemometr za nový.Zase by měl být na delší čas klid.Po jeho zničení bude nahrazen za ultrazvukový bezmechanický.

29.11.2018
Rychlost větru neukazuje správné hodnoty.Vypadá to že Anemometr který měří rychlost větru má poškozené ložisko,tudiž není schopno se roztočit při malém větru.
Výměna není zatím stanovena protože člověk který bydlel na místě kde je větroměr tak už tam nebydlí.Doufejme že se mi to podaří nějakym způsobem vyřešit.

27.8.2018
Došlo ke změně vysílacích časů ve všech grafech a obrázcích včetně složky Webfiles z důvodu úspory jak pc,tak elektrické energie.
Vysílací čas od 06:00 do 00:00 byl zkrácen od 08:00 do 22:00 .
Některé obrázky jsou nyní vysílány z původních 10 minut na 30 minut.
Tyto změny se netýkají pohyblivých částí jako jsou Cumulus měřidla,WDL-HTML5 a WDL budíků a grafů.

2.2.2018
Tak nedá se nic dělat,ale složka Webfiles se k vůli špatné funkčnosti v šabloně vrací na horní lištu.

31.1.2018
Další změna ve složkách.Místní klima, Místní klima 2 a webfiles jsou sloučeny na spodní liště.Rovněž došlo k vyššímu rozlišení webu,a to z 1400px na 1920px.

30.1.2018
Dnes došlo ke změně v horní části lišty.Měřidla Cumulus se přesunují do podsložky Počasí data.Nově tam také naleznete WDL ve formatu HTML5,který sice není tak dokonalý jako předchozí verze,ale lze jej zobrazit na tabletu nebo jiném přístroji bez nutnosti instalovat Adobe flash player.Doporučuji otevřít WDL v přímým odkazu pro archiv dat pro přeložení do češtiny pomocí automatického překladače v prohlížeči Google chrome.

16.6.2017
Protože některé grafy nejdou vysílat ve formátu JPEG,ale jen GIF, tak se vše vrací do původních kolejí.Jen složka Denní záznamy zůstává.

12.6.2017
Došlo ke změně některých složek na webové stránce.Složka webfiles byla přejmenována na Android/HTML-5 a ořezána o grafy které se opakovaly v jiných složkách.Bude sloužit pro rychlé údaje o datech na tabletech a mobilních telefonech.Původní grafy byly přemístěny do podsložky Počasí/data ve složce Ostatní grafy.Nově jsem zařadil menu Denní záznamy pro rychlejší orientaci v denním reportu.Roletka již je v českém jazyce.V animovaném YoWindow ze stanice již nebude k dispozici celý text jako tomu je ve flashové aplikaci pod ní,nebot jsem musel změnit instalaci jiného programu.

22.4.2017
Byl obnoven druhý srážkoměr s novou a vylepšenou technologií.Podrobné informace ale popisovat nehodlám 🙂

30.1.2017
Bohužel nastaly komplikace s druhým srážkoměrem,resp.s vyhříváním v trubičce.Rozhodl jsem se tento přídavný srážkoměr zrušit a zůstat u jednoho.Rozlišení srážek na 0,1mm tím bylo zrušeno.

7.1.2016.
Došlo k poruše na vyhřívání srážkoměru,resp.se přetrhl odporový drát ve vyhřívací trubičce.Závada bude odstraněna až po zmírnění mrazů.

1.10.2015 dojde k výměně SSD disku v PC který byl vadný,bude reklamován a vyměněn za nový. Budou tak všechna data smazána,včetně grafů.Srážky a historie zůstanou zachovány,snad už je to poslední restart.Dále byl graf se srážkama přemístěn do složky Podrobné srážky.

19.7.2015
Včera došlo ke smazání databáze na serveru poskytovatale služeb.Zřejmě nějaká chyba se dostala do adresáře když jsem konfiguroval webovou stránku.Do tří dnu by měly být všecky složky obnoveny ze zálohy,jen v Historii za Květen došlo k výpadku,a také složka sluneční aktivita se nepodařila zprovoznit.Bude tedy vytvořená nová s novými údaji.

8.12.2014
Větrná výtoč byla přesunuta do složky Vítr.

5.12.2014
Pokud jste si všimli výpadku na webu a opětovné resetování dat ve složkách,tak se to z důvodů testování nového programu od tvůrce z Nového Zélandu Hamiltona.Dlouhé tři měsíce sem testoval tento program Beta verze a jejich aktualizace,ale bohužel sem dospěl k závěru že bude lepší se vrátit k původní verzi WD 1037.R build 81 který sem opravil po určitých chybách a je nyní testován do konce roku.Jakmile bude otestován zůstane jako hlavní program pro přenos datových souborů a protokolů.To znamená že všechna data na webu budou smazána a totéž se tak stane v PC.Přechod nastane po půlnoci z 31.12.2014 na 1.1.2015 a pak budou data běžet bez výpadku a nebudou se testovat už žádné další programy.Hisrorie za prosinec už nebude k dispozici.Došlo rovněž k maximální přesnosti kalibraci srážkoměru a kompletní očisty stanice.Nyní bude měření s maximální přesností a bez výpadků.

18.10.2014
Od zítra zhruba po dobu tří dnů budou odpojeny čidla UV a Sol Radiace.Čidla se budou přesouvat na střechu a dlouhým kabelem se připojí přímo do stanice.Poté bude měřena Radiace a Uv záření po celý slunečný den bez nežádoucích překážek.Jelikož se jedná o kvalitní UTP drátěný kabel,nebudou tak data vůbec zkreslena.

8.8.2014
Stanice byla obnovena dnes a to plně bez vlivů rušívých zdrojů.Bohužel se nepodařilo oddělit čidla UV,a Radiace od ISS.bezdrátová envoy dataX8 sice umí tyto ISS rozdělit,ale nekomunikuje s programem weather display.celkově to znamená že tyto čidla musí zůstat u ISS a nebudou tudiž na celodenním slunci.To má za následek mírně zkreslený udaj u ikony počasí,indexu vznícení,a délku slunečního svitu jak na stupnici tak v tabulce.Jiné řešení se bohužel nenaskytuje.

1.8.2014
Předpokládaný termín opravené stanice by měl být do 10.8. a to bez výpadků signálů.

24.72014
Zítra by měla být spuštěna stanice ale jen částečně.po bouřce odešel anemometr a přesný termín dodaní k vůli dovoleným zatím nevím.

21.7.2014
Vlivem občasného výpadku meteostanice budou doplněny srážky ze záložní stanice.Jiné data bohužel doplnit nelze.Stanice nemusí jít pár hodin,ale také pár dní.Výpadky signálu způsobuje neznámý a velice silný rušivý zdroj.Meteostanice bude rozdělena ne dvě části.Anemometr a čidla UV,Sol Radiace budou vysílány zvlášt od centrály do bezdrátového Envoye.Aby nedošlo k dalším výpadkům bude tento signál převeden druhým zesilovačem.Jelikož je tato operace finančně náročná,předpokládaná akce by měla být koncem října.Za vzniklé výpadky se omlouvám a budu na nich co nejrychleji pracovat.Případné otázky pište do komentářů.

24.5 2014

Došlo ke zničení řídíci jednotky ve stanici vlivem statické elektřiny při bouřce.obnova vysílání by měla být do 31.5.

29.4.2014

Ve dnech 1.5. bude výluka provozu dat od 9.00h do 2.5. do 20.00h z důvodu přemístění stanice na dřívější místo.dále je na stránce infopocasi-olomouc.cz chyba která se z neznámých příčin dostala do databáze a není možné ji tudiž zobrazit.Ostatní složky jsou funkční.Na odstranění závady se pracuje.

Dnes 2.3.2014 došlo k problému s Meteoservrem.Byl sem nucen vymazat všecky data na Disku.Srážky které byly doposud napršeny budou nastaveny ručně 31.3.před půlnocí.Jiná data bohužel doplnit nelze.

16.10.2013

V sobotu 19.10.2013 bude celodenní výluka z důvodu výměny vysílací antény za výkonnější Yagi.Data se spustí kolem 8 hodiny večerní.

Dne 26.8.2013 v 16.00h došlo k výpadku meteoservru který posílá data na stránky.K jeho spuštění dojde nejdříve v pátek tohoto týdne,ale to není jisté.Za vzniklé výpadky se omlouvám,ale na vině je výrobce Meteoserveru.Děkuji za pochopení

31.7.2013

Zhruba za 14 dní dojde k výpadku nahrávání dat ve složce Počasí/data k vůli přemístění meteostanice.Přesný datum a délka výluky bude zveřejněna na úvodní stránce.Nově sem přidal nové menu na horní liště.Jedná se spíše o odkazy,ale nelze jej zobrazit automaticky v novém okně.Tudiž doporučuji odkaz otevřít v novém okně nebo nové kartě ručně.Př.najed myší na odkaz a zmáčkni pravé tlačítko,a zobrazí se volba výběru,a pak už je to jednoduché.

.