FWI-index

Graf indexu vznícení

(Aktualizace grafu vždy ve 13:00 h)

(Přeloženo z Google Chrome)

Šest Standardních komponentů FWI systému poskytují číselné hodnocení relativní wildland požáru potenciálu. První tři složky je palivo vlhkosti kódy, které následují, denní změny v obsahu vlhkosti tří tříd lesní paliva s různou rychlostí sušení. Pro každý, existují dvě fáze – jeden pro zvlhčení deštěm a jeden pro sušení – uspořádány tak, že vyšší hodnoty představují nižší obsah vlhkosti, a tedy i vyšší hořlavosti. Závěrečné tři složky jsou protipožární chování indexy, což představuje míru šíření, množství dostupného paliva, a požární intenzitu; jejich hodnoty zvyšují jako oheň počasí závažnost zhorší.
Systém je závislý pouze na počasí, a nebere v úvahu rozdíly v riziku, paliva, nebo topografie. Poskytuje jednotný způsob hodnocení požárního nebezpečí v celém Novém Zélandu. Šest komponentů jsou popsány níže.

FFMC – Fine paliva vlhkosti Code

Numerické hodnocení obsahu vlhkosti podestýlky a dalších vytvrzených jemných paliv. Tento kód je ukazatelem poměrně snadného zapálení a hořlavosti jemného paliva.

DMC – Duff vlhkosti Code

Numerické hodnocení průměrného obsahu vlhkosti volně zhutněných organických vrstev střední hloubky. Tento kód poskytuje údaje o spotřebě pohonných hmot v mírných vrstvách Duff a střední dřevní hmoty.

DC – Sucho Code

Číselné hodnocení průměrného obsahu vlhkosti hluboké, kompaktní, organických vrstev. Tento kód je užitečným indikátorem sezónního sucha na lesní palivech, a množství doutnající v hlubokých vrstvách Duff a velkých polen.

ISI – Počáteční index šíření

Číselné hodnocení očekávané rychlosti šíření požáru. Spojuje účinky větru a FFMC o rychlosti šíření bez vlivu proměnných množství paliva.

BUI – nahromadění Index

Číselné hodnocení celkového množství dostupného paliva pro spalování, která kombinuje DMC a DC.

FWI – Fire počasí Index

Číselné hodnocení požární intenzitou, která kombinuje ISI a Bui.

Provozní Tlumočení

L = low nebezpečí požáru
M = střední nebezpečí požáru
H = vysoké nebezpečí požáru
VH = velmi vysoké nebezpečí požáru
E = extrémní nebezpečí požáru

Kódy / Indexy
Hodnoty
Triggers
Fine paliva vlhkosti Code
Časová prodleva = 16 hodin

0 T 101

Í 58 T
= 74 t
l 86 T
l 92 T

Žádné požární zapalování
50% požární zapalování
Všechny požáry se snadno vznítí
Extrémní chování při požáru

Duff vlhkosti Code
Časová prodleva = 12 dní

0 ~ 150

> 30 t
> 40 t

H
VH pozastavit vydávání povolení k požární

Sucho Code
Časová prodleva = 52 dnů

0 ~ 800

L 200 T
L 300 T
L 350 T

H
VH pozastavit vydávání povolení k požární
Delší vyčistit tyto požáry

Počáteční Šíření Index

0 ~ 100

> 10 t

Rychlé šíření požárů

Nahromadění Index

0 ~ 200

> 40 t
> 60 t

H
VH pozastavit vydávání povolení k požární

Fire Počasí Index

0 ~ 150

L 30 T

Extreme Fire
Intenzita / Control Obtížnost

Se vlhkost kódy (FFMC, DMC a DC) určil, jak paliva se bude podílet a jejich snadné zapalování. Tím se v průběhu sezóny měnit. Každý kód musí být považováno za posouzení možných charakteristik hoření.

Příklad: 1
FFMC = 86 DMC = 25 DC = 120

Tato hodnocení ukazují:

jemné paliva se zapálí snadno

oheň se bude týkat světelných paliva a do určité míry se střední a Duff vrstvy paliva

oheň se nestane hluboko usazen

Příklad: 2
FFMC = 94 DMC = 45 DC = 320

Tato hodnocení ukazují:

jemné paliva se zapálí velmi snadno

Oheň bude zahrnovat všechny úrovně paliva

extrémní chování při požáru, je pravděpodobné, že

2. požární chování indexy (ISI, Bui, FWI), uveďte pravděpodobnou počáteční šíření, celková dostupnost paliva, a potenciální intenzitu.

Příklad: 3
ISI = 5 BUI = 120 FWI = 21

Tato hodnocení ukazují:

pomalý počáteční spread

Velký objem dostupného paliva pro combutstion

potenciálně vysokou úroveň požární intenzity

V obecné rovině, horké, ale pomalu se pohybující ohně. Typ požáru může dojít v bezvětří v polovině léta po dlouhém období sucha.

Příklad: 4
ISI = 25 BUI = 10 FWI = 21
Poznámka: stejné jako v příkladu 3 FWI.

Tato hodnocení ukazují:

extrémně rychlý počáteční spread

Nízký objem dostupného paliva pro spalování

potenciálně vysokou intenzitou

Obecně platí, že rychle se pohybující oheň jde-li pouze jemné paliva.

Které by mohly být buď:

Požár v předjaří pozdního podzimu, kdy střední a těžké paliva mají obsah vlhkosti

a vítr jsou silné, nebo

požár po dešti na den, se silnými větry