Podrobné srážky

Údaje o sněhové pokrývce

Měsíční a týdenní srážky

Denní srážky

                                                                                                                                          

Srážkový trend

Roční srážky

 2015     296.2    mm
 2016     497.4    mm
 2017     480.0    mm
 2018
    295.1    mm
 2019     463.2    mm
 2020        –        mm

Množství odpařené vody za rok

 2015     853.7    mm
 2016     877.1    mm
 2017     922.0    mm
 2018
    1035.1  mm
 2019     982.4    mm
 2020        –        mm